100 Μέτρα πριν……..

Τις 4 συμβουλές που εγώ πήρα από τους δασκάλους μου στην σχολή κινηματογράφου και κρατώ μέχρι και σήμερα θα προτείνω στους νέους φωτογράφους.
Γιώργος Καβάγιας : συνεχής παρατήρηση-ασταμάτητη κίνηση.
Βασίλης Ραφαηλίδης : η φωτογραφία είναι η απόλυτη οπτικοποίηση του κόσμου .
Σπύρος Κουκουλομάτης : βάση κάθε καλλιτεχνικού έργου είναι η γεωμετρία .
Λάμπρος Λιαρόπουλος : το καλλιτεχνικό έργο κουβαλάει την ψυχή του δημιουργού του.
Θα συμπληρώσω κάτι ακόμα θεμελιακό για μένα .Ηθική .
Ηθική στον τρόπο που βλέπουμε ,Ηθική στον τρόπο που αφηγούμαστε / φωτογραφίζουμε .

The 4 tips that I got from my teachers at the film school and I keep to this day I will recommend to young photographers.
Giorgos Kavagias: continuous observation-non-stop movement.
Vassilis Raphaelidis: photography is the ultimate visualization of the world.
Spyros Koukoulomatis: the basis of every artistic work is geometry.
Lampros Liaropoulos: the artistic work carries the soul of its creator.
I will fill in something more fundamental for me. Ethics.
Ethics in the way we see, Ethics in the way we narrate / photograph.