Φωτογραφία για μένα είναι μία βουτιά στην πραγματικότητα με τον κατάλληλο εξοπλισμό όμως. Το ταλέντο ,το συναίσθημα ,το βλέμμα, τη στάση ζωής/ιδεολογία και τη γνώση όχι μόνο της τεχνικής αλλά και την ικανότητα να αποκωδικοποιείς αυτά που ΒΛΕΠΕΙΣ μπροστά σου.

Photography for me is a dive into reality with the right equipment though.
The talent, the feeling, the look, the life attitude/ideology and the knowledge not only of the technique but also the ability to decode what you SEE in front of you.

Γεννημένος στην Αθήνα εργάζεται ως Διευθυντής Φωτογραφίας από 1985 έως σήμερα σε κινηματογράφο και τηλεόραση . Ασχολείται με την καλλιτεχνική Φωτογραφία από το 1978 και έχει πραγματοποιήσει 37 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας σε Ελλάδα και Ευρώπη με τις φωτογραφικές ενότητες
Sakis Papadimitriou Piano Diary – .…μια μέρα ένα πέταγμα αετού – THE GREEK ICON- JAZZ MOMENTS – Mani by stone & time – Sweet speak of nature- The other Greece – This Land this Beauty.
Από το 1985- -2006 μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας.
Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής λέσχης LEICA .
Έργα του υπάρχουν στην συλλογή της iFocus photo gallery στην Αθήνα.

Born in Athens, he works as a Director of Photography from 1985 to the present in cinema and television. He has been engaged in artistic photography since 1978 and has held 37 personal photography exhibitions in Greece and Europe with the photographic projects
Sakis Papadimitriou Piano Diary- …one day a kite flying – THE GREEK ICON- JAZZ MOMENTS – Mani by Stone & Time – The Sweet Voice of Nature – The other Greece – This Land this Beauty.
From 1985-2006 member of the Hellenic Photographic Society.
Founding member of the Hellenic club LEICA.
His works are in the collection of iFocus Photo Gallery in Athens.