ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Jenny Lykourezou Photographer – Columnist

Η Τζένη Λυκουρέζου γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρακολούθησε μαθήματα μαυρόασπρης και αρχιτεκτονικής φωτογραφίας, πορτραίτου και φωτογραφίας δρόμου στην Ε.Φ.Ε. και στη σχολή E.S.P. Φοίτησε στο Universita’ di Perugia per gli Stranieri, κατεύθυνση Culturale (ιταλική γλώσσα και τέχνη).
Είναι απόφοιτος (με πιστοποίηση) του ΙΕΚ Κηφισιάς, του τμήματος Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας.
Από το 1991-2003 μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας.
Τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται στην έρευνα της σύγχρονης φωτογραφίας. Έχει εκδώσει 2 φωτογραφικά λευκώματα:
α) Matera η γη των βράχων, Εκδόσεις Δεσμός, 2014
β) Seaside life ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Αυτοέκδοση, 2018.
Την άνοιξη του 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο της, … με αφορμή τις Φωτογραφίες, από τις εκδόσεις ΔΕΣΜΟΣ.
Έχει πραγματοποιήσει 20 ατομικές φωτογραφικές εκθέσεις. Αρθρογραφεί στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
Έχει επιμεληθεί την έκδοση των ακόλουθων φωτογραφικών μονογραφιών:
α) Μάνη από πέτρα και χρόνο, Ανδρέας Ζαχαράτος, Εκδόσεις ΔΕΣΜΟΣ, 2014.
β) JAZZ Moments, Ανδρέας Ζαχαράτος, Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2016.
γ) THE GREEK ICON, Ανδρέας Ζαχαράτος, Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2018.
δ) …μια Μέρα ένα πέταγμα Αετού, Ανδρέας Ζαχαράτος, Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2021.
ε) Σάκης Παπαδημητρίου Ημερολόγιου Πιάνου, Ανδρέας Ζαχαράτος, Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ, 2023.

Jenny Lykourezou was born in Kalamata. He studied law at the Law School of the University of Athens.
She attended classes in black and white and architectural photography, portraiture and street photography at E.F.E. and the E.S.P. He studied at the Universita ’di Perugia per gli Stranieri, majoring in Culturale (Italian language and art).
She is a graduate (with certification) of IEK Kifissia, of the Department of Photography Technician.
From 1991-2003 member of the Hellenic Photographic Society.
In recent years, she has been active in the research of modern photography. She has published 2 photo albums:
a) Matera the land of rocks, Desmos Publications, 2014
b) Seaside life KALAMATA, Self-published, 2018
In the spring of 2019 was released her book … on the occasion of the Photos, also of Desmos publications.
She has made 20 personal photography exchibitions.
She writes articles in the magazine PHOTOGRAPHOS.
She has edited as curator the following photographic monographies:
a) Mani of Stone and Time, Andreas Zacharatos, DESMOS Publ, 2014.
b) JAZZ Moments, Andreas Zacharatos, TOPOS Publications, 2016.
c) THE GREEK ICON, Andreas Zacharatos, TOPOS Publications, 2018.
d) …one day a Kite Flying, Andreas Zacharatos, TOPOS Publications, 2021.
e) Sakis Papadimitriou Piano Diary, Andreas Zacharatos, TOPOS Publications, 2023.