24Χ65

Το θέμα που θέλω να φωτογραφίσω το έχω δει από πριν. Όταν δε βάζω το μάτι μου στο σκόπευτρο  τοποθετώ το θέμα μου ως όγκο και ως φως στη σύνθεση μου, αυτή η διαδικασία κρίνεται  στο δευτερόλεπτο.
Όταν δουλεύω με Α/Μ φωτοευαίσθητο υλικό οπτικά απενεργοποιώ το χρώμα ως οπτικό ερέθισμα και συγκεντρώνομαι στη φόρμα στη γεωμετρία δηλαδή στη διάταξη όγκων, φωτός  στο κάδρο. Η αλήθεια στο φωτογραφικό έργο είναι το υποκειμενικό διάβασμα του θεατή, μπορεί ενίοτε να συμπίπτει με την αλήθεια του Φωτογράφου δημιουργού.

I have seen the subject I want to photograph before. When I put my eye in the viewfinder I place my subject as volume and as light in my composition, this process is judged in the second.
When I work with A/M light-sensitive material, I visually deactivate the color as a visual stimulus and concentrate on the form in the geometry, that is, in the arrangement of volumes, light in the frame. The truth in the photographic work is the subjective reading of the viewer, it can sometimes coincide with the truth of the Photographer creator.