Σύνθεση-Synthesis

Είναι οι αντιθέσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας. Επηρεαζόμαστε από τα αρχαία μνημεία, από το πώς είναι φτιαγμένα τα σπίτια μας, οι εκκλησίες, τα σοκάκια ενός κυκλαδίτικου νησιού. Όλα αυτά χωρίς να το καταλαβαίνουμε άμεσα επιδρούν στην ψυχολογία μας. Κάνοντας βόλτα σε μια συνοικία, επηρεάζεσαι. Οι όγκοι έχουν επίδραση στον άνθρωπο.
Για μένα η σύνθεση αυτών των πραγμάτων είναι η αρμονία. Θα μπορούσε να ονομαστεί κι έτσι αυτή η ενότητα. Οι συνθέσεις που φωτογραφίζω έχουν βεβαίως και σημειολογικό χαρακτήρα, κάθε φωτογραφία παραπέμπει κάπου. Αν ο θεατής το βρει, με τον δικό του τρόπο, έχει κερδίσει. Δεν θέλω να συμφωνήσει, αλλά να δει με το δικό του μάτι. Μέσα από την τέχνη ψάχνουμε τον εαυτό μας, γινόμαστε καλύτεροι.

It is the contrasts that affect our lives. We are influenced by the ancient monuments, by the way our houses are built, the churches, the alleys of a Cycladic island. All this without directly understanding it affects our psychology. Walking through a neighborhood, you are affected. Tumors have an effect on humans.
For me the composition of these things is harmony. This section could also be called that. Of course, the compositions I photograph also have a semiotic character, each photo refers to somewhere. If the viewer finds it, in his own way, he has won. I don’t want him to agree, but to see with his own eyes. Through art we search for ourselves, we become better.