Κεραμεικός Άφθιτον Κλέος – Kerameikos

Οι αρχαιολογικοί χώροι του λεκανοπεδίου της Αττικής ήταν και συνεχίζουν να είναι οι τόποι όπου αναζητώ την σύνδεσή μου με την ιστορία, τη ζωή , τη παράδοση.
Επέλεξα να διαβάσω τα πολύ βασικά για την ιστορία των αρχαιολογικών χώρων χωρίς πολλές λεπτομέρειες ,ώστε οι ίδιοι οι χώροι στην σημερινή συνθήκη να καθοδηγήσουν το συναίσθημα μου ,και τελικά την οπτική μου έκφραση.
Φωτογραφία και αρχαιολογικοί χώροι συνθέτουν ένα παιχνίδι.
Φωτός/Σκιάς, Αρμονίας/ Περιβάλλοντος, Άνθρωπου /Ανάμνησης , Κάλους/Ενέργειας, Μύθου /Πραγματικότητας, Γνώσης/Μέλλοντος.

‘’ Το κάλλιστον προάστειον ‘’ κατά τον Θουκυδίδη , ο Κεραμεικός δηλαδή ήταν ο αρχαιολογικός χώρος που με μαγνήτιζε περισσότερο τα τελευταία 30 έτη .
Οι φωτογραφικές επισκέψεις μου στον Κεραμεικό σε κάθε εποχή του χρόνου, στηρίζονταν στην οπτική ανάγνωση του περιβάλλοντος, παρατήρηση του ανθρώπινου στοιχείου, προσέγγιση του χώρου με την ακοή και την όσφρηση .
Οδηγοί μου για το τελικό ‘’κλίκ’’ είναι ο τόπος ,το θέμα, η φόρμα ,το συναίσθημα,
η συνάντηση με το τυχαίο.